Secolul al XXI-lea este cel al cercetării și inovării, iar într-o lume dominată tot mai mult de poluare și de încălzirea globală încercăm să protejăm și să valorificăm cât mai bine resursele Pământului.

O idee care prinde contur din ce în ce mai mult este cea care ne oferă un cămin mai stabil, prietenos cu natura, dar și mai confortabil față de cel pe care îl știam până acum.

În România, începând cu 2020, se vor construi doar case eficiente energetic, potrivit legii nr. 372 / 2005), care prevede la art 14:


“(1) Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”.

Ce este Casa Pasivă și care este soluția constructivă pentru realizarea clădirilor NZEB în România?

Casele pasive și cele NZEB sunt noile descoperiri care încep să cucerească Europa, dar și restul continentelor.

În construcția unei clădiri pasive, fiecare element are un rol în eficientizarea consumului de energie și micșorarea pierderilor de energie.

Plecând de la un studiu elaborat si de la o bună cunoaștere a terenului pe care urmează să se construiască, performanța energetică a noii clădiri se datorează în egală măsură orientării, folosirii inteligente a resurselor în timpul construcției, plasării corespunzătoare a maselor termice, dispunerii camerelor, a ușilor și a ferestrelor și, nu în ultimul rând, alegerii metodelor de umbrire.

Pentru ca o casă pasivă să fie cât mai eficientă, este necesar ca aceasta să aibă pierderi de energie cât mai reduse. Acest aspect este întâlnit sub denumirea de #NZEB – nearly zero energy building.

Pentru a putea fi încadrată în acest standard este necesară o serie de simulări și de calcule încă din faza de proiectare în scopul definirii acestor parametri.

Care este soluția constructivă pentru realizarea clădirilor NZEB în România?

Răspunsul la această întrebare, metoda de calcul, suport live din partea echipei CELCO și IZOMINERAL, dar și alte informații le puteți găsi pe www.izomineral.ro.